AT45S – Động cơ rèm tự động

Liên hệ

AT45S – Động cơ rèm tự động

Là động cơ ống nhận sóng ngoài, dùng chủ yếu cho các hệ rèm trần vì có lực kéo lớn

Có thể tích hợp Smarthome bằng nguồn điện trực tiếp.

Động cơ có thể sử dụng cho các loại rèm cuốn, rèm cầu vồng cỡ lớn, sử dụng chủ yếu cho rèm trần xếp ly và rèm trần phẳng tự động.